Obec jako z klícky

Obec obecně nemusí být jako z klícky, může být někde neopravený barák, zřícená stodola, díry v silnici, zašlá autobusová čekárna. Co ale nelze tolerovat v obci v žádném případě, to je zápach splašků vylévaných přímo před barák, zápach fekálií z trativodů místních starousedlíků, občasný smrad vybíraných senkruven a jejich následné vyvážení na pole hned za domy. To nesmí žádná slušná obec dopustit. Proto základem civilizovaného života každé obce je samozřejmě kanalizace a napojení na ni všech domácností, institucí a firem v místě.

Každý nese odpovědnost

Za nakládání nejen s tekutými odpady nese plnou odpovědnost každý občan. Je povinností nejen morální, ale rovněž podle zákona o nakládání s odpady zajistit, aby odpadové vody z objektu vlastníka nepoškozovaly životní prostředí a neobtěžovaly spoluobčany nejen svým zápachem, ale i rizikem nákazy.