Vymáhání pohledávek

Správný výběr solidního a diskrétního partnera při vymáhání pohledávek je docela složitý úkol. Přestože na našem trhu působí spousta firem na vymáhání dluhů, jen málokteré z nich jsou spolehlivé a účinné.

Firmy na vymáhání pohledávek se pečlivě a důsledně zabývají vymáháním především mimosoudní cestou, což je daleko rychlejší a účinnější než klasická soudní cesta. Ke každému zákazníkoví přistupujeme individuálně a vůči dlužníkovi používáme širokou škálu účinných metod, než by tomu bylo u soudu, který je pomalý a ne vždy účinný.

Více druhů spolupráce

Firmy na vymáhání pohledávek nabízí klientům spolupráci na základě mandátní smlouvy, čili jednají na základě plné moci jménem klienta nebo smlouvy o postoupení pohledávky, pak je firma ve vztahu k dlužníkovi novým věřitelem.

Ohodnoťte příspěvek